Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV

Danh sách album ảnh


Chiều 13/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều

Chiều 13/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Xem thêm »


Chiều 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Chiều 13/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc và thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Xem thêm »


Sáng 13/6/2019: Hình ảnh bên lề phiên họp sáng

Sáng 13/62019: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Xem thêm »


Sáng 13/6: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Sáng 13/62019: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Xem thêm »


Chiều 12/6/2019: Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Chiều 12/6/2019: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và họp về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Xem thêm »


Sáng 12/6/2019: Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Sáng 12/6/2019: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và họp tại hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem thêm »


Chiều ngày 11/5/2019: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 11/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Xem thêm »


Sáng 11/6/2019: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên

Sáng ngày 11/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường, thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Xem thêm »


Chiều 10/6: Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Chiều 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Xem thêm »


Sáng 06/10: Hình ảnh bên lề phiên họp Quốc hội

Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Xem thêm »


Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Sáng 10/6: tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Sáng 10/6: Quốc hội họp về dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Xem thêm »


Chiều ngày 07/6/2019: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều.

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Xem thêm »


Chiều ngày 07/6/2019: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Chiều ngày 07/6/2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Xem thêm »


Sáng ngày 07/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng.

Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Xem thêm »


Sáng 07/6/2019: Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế

Sáng 07/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc và thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Xem thêm »


Chiều 06/6/2019: Quốc hội họp tại hội trường về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

Chiều 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp tại hội trường về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

Xem thêm »


Sáng ngày 6/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trường Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Xem thêm »


Sáng 06/6/2019: Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Sáng ngày 06/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Xem thêm »


Chiều ngày 05/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Xem thêm »


Chiều ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Xem thêm »


Sáng ngày 05/6/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Xem thêm »


Sáng ngày 05/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Sáng ngày 05/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Xem thêm »


Chiều ngày 04/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Chiều ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Xem thêm »


Sáng ngày 04/6/2019: Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm

Sáng ngày 04/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.

Xem thêm »


Chiều 03/6/2019: Quốc hội lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và họp tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Chiều 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và họp tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Xem thêm »


Sáng 03/6/2019: Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Sáng 03/6/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm »


Chiều ngày 31/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Chiều ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Xem thêm »


Sáng ngày 31/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Sáng ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Xem thêm »


Sáng 31/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Sáng ngày 31/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Xem thêm »


Chiều 30/5: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận chiều 30/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Xem thêm »


Chiều ngày 30/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về ; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Chiều ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Xem thêm »


Sáng ngày 30/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Xem thêm »


Sáng ngày 30/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Sáng ngày 30/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quyết toán ngân sách nhà nước 2017.

Xem thêm »


Chiều 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Chiều ngày 29/5/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội tiến hành họp Tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Xem thêm »


Sáng ngày 29/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên họp sáng 29/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Sáng ngày 29/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm »


Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Sáng ngày 29/5/2019, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm »


Sáng ngày 29/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Sáng ngày 29/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm »


Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Chiều ngày 28/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem thêm »


Chiều ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Chiều ngày 28/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem thêm »


Sáng ngày 28/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận sáng 28/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Sáng ngày 28/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Xem thêm »


Sáng ngày 28/5/2019: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Sáng ngày 28/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Xem thêm »


Ngày 27/5/2019: Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Ngày 27/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Xem thêm »


Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Chiều ngày 24/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Xem thêm »


Chiều ngày 24/5/2019: Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.

Chiều ngày 24/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe Trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Xem thêm »


Sáng 24/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận sáng 24/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Sáng ngày 24/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Xem thêm »


Sáng ngày 24/5/2019: Quốc hội thảo luận Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Sáng ngày 24/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Xem thêm »


Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Chiều ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Xem thêm »


Chiều ngày 23/5/2019: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Chiều ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Xem thêm »


Sáng 23/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận sáng 23/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Sáng ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Xem thêm »


Sáng ngày 23/5/2019: Quốc hội thảo luận Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Sáng ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Xem thêm »


Chiều ngày 22/5/2019: Một số hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Chiều 22/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Xem thêm »


Chiều 22/5/2019: Quốc hội thảo luận Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Chiều 22/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ sáng ngày 22/5

Sáng ngày 22/5, các đại biểu Quốc hội họp tổ về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Xem thêm »


Chiều 21/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 21/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Chiều 21/5, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển về Luật Kiến Trúc.

Xem thêm »


Chiều 21/5/2019: Quốc hội thảo luận Luật Kiến Trúc

Chiều 21/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Kiến Trúc

Xem thêm »


Sáng 21/5/2019: Hình ảnh bên lề phiên thảo luận của Quốc hội về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Sáng ngày 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Xem thêm »


Sáng 21/5/2019: Quốc hội thảo luận Luật Giáo dục (sửa đổi)

Sáng 21/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Giáo dục sửa đổi

Xem thêm »


Chiều 20/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Chiều 20/5, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp tổ chiều ngày 20/5

Chiều ngày 20/5, các đại biểu Quốc hội họp tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Hình ảnh phiên họp chiều ngày 20/5

Chiều 22/5, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Xem thêm »


Sáng ngày 20/5: Hình ảnh bên lề phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Xem thêm »


Sáng 20/5: Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Xem thêm »


Sáng 20/5: Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/5, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm »


Chiều ngày 17/5/2019: Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Chiều ngày 17/5/2019, tại Trung tâm Báo chí- Nhà Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất