Sáng 20/5: Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 20/5: Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Sáng ngày 20/5, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày tạo
20/05/2019 7:53:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 08:03:36 SA

Dung lượng: 355,02kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 08:03:36 SA

Dung lượng: 339,40kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 08:03:36 SA

Dung lượng: 478,34kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 08:03:36 SA

Dung lượng: 438,18kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 08:03:36 SA

Dung lượng: 467,60kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 08:03:36 SA

Dung lượng: 525,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất