Hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Danh sách album ảnh


Chiều 26/6/2023: Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc làm việc với Bộ Tài chính

Chiều 26/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc làm việc với Bộ Tài chính.

Xem thêm »


Sáng 16/6/2023: Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng chính sách xã hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp Đoàn Giám sát về “việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình Mục tiêu Quốc gia và Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, PT KT-XH vùng đồng bào DTTS 2021-2030” làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng chính sách xã hội.

Xem thêm »


Chiều 15/5/2023: Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”

Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) – Những vấn đề đặt ra và giải pháp”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì Hội thảo.

Xem thêm »


Chiều 24/4/2023: Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Chiều 24/4, tại Nhà Quốc hội, Tổ Công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem thêm »


Sáng 24/4/2023: Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 24/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem thêm »


Chiều 21/4/2023: Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội tổ chức phiên họp tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều ngày 21/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” tổ chức buổi làm việc về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 22. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem thêm »


Chiều 02/8/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều ngày 02/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem thêm »


Chiều 01/8/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng

Thất thoát, lãng phí ngay từ khâu xây dựng chính sách... là ý kiến của một số đại biểu tại buổi làm việc Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 với Bộ Xây dựng diễn ra chiều ngày 01/8/2022 tại Nhà Quốc hội. Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát điều hành nội dung buổi làm việc.

Xem thêm »


Sáng 01/8/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng ngày 01/8/2022, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem thêm »


Sáng 05/7/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Sáng 05/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

Xem thêm »


Chiều 22/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Chiều 22/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Xem thêm »


Sáng 20/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì họp Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch

Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Đoàn giám sát chủ trì họp Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Xem thêm »


Chiều 08/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội

Chiều ngày 08/4, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội tổ chức Phiên họp lần thứ tư để cho ý kiến về giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan về dự thảo Đề án và hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem thêm »


Sáng 08/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sáng 08/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát, Thượng tướng Trần Quang Phương, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Xem thêm »


Chiều 07/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 07/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Xem thêm »


Sáng 07/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục thực hiện Chương trình giám sát, sáng 07/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Công an “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngáy 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021”.

Xem thêm »


Chiều 06/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Xây dựng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 06/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Xây dựng về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Xem thêm »


Sáng 05/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng 05/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thanh tra Chính phủ về chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường điều hành nội dung làm việc.

Xem thêm »


Sáng 01/4/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 01/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Xem thêm »


Chiều 31/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chiều ngày 31/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Xem thêm »


Sáng 25/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về quy hoạch

Sáng 25/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” tổ chức phiên họp trao đổi một số nội dung, công việc chuẩn bị cho buổi làm việc với Chính phủ về nội dung này trong thời gian tới.

Xem thêm »


Chiều 21/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với 6 địa phương các tỉnh phía Bắc và miền Trung

Xem thêm »


Sáng 21/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác quy hoạch

Sáng 21/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, Long An và Sóc Trăng theo hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Xem thêm »


Sáng 18/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sáng ngày 18/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương- Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.

Xem thêm »


Chiều 17/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với 5 Bộ thuộc khối Văn hóa, Xã hội về công tác quy hoạch

Chiều 17/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã có buổi làm việc với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất