Chiều 01/8/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng


Tên album
Chiều 01/8/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng
Nội dung mô tả
Thất thoát, lãng phí ngay từ khâu xây dựng chính sách... là ý kiến của một số đại biểu tại buổi làm việc Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 với Bộ Xây dựng diễn ra chiều ngày 01/8/2022 tại Nhà Quốc hội. Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát điều hành nội dung buổi làm việc.
Ngày tạo
24/08/2022 6:12:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng

Ngày tạo: 24/08/2022 06:16:53 SA

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu mở đầu buổi làm việc.

Dung lượng: 954,43kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng

Ngày tạo: 24/08/2022 06:16:53 SA

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo với Đoàn giám sát về việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị trong giai đoạn 2016-2021.

Dung lượng: 764,61kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng

Ngày tạo: 24/08/2022 06:16:53 SA

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo với Đoàn giám sát về việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị trong giai đoạn 2016-2021.

Dung lượng: 744,03kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng

Ngày tạo: 24/08/2022 06:16:53 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng Đoàn thường trực điều hành nội dung thảo luận.

Dung lượng: 853,91kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng

Ngày tạo: 24/08/2022 06:16:53 SA

Quang cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 934,19kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và Bộ Xây dựng

Ngày tạo: 24/08/2022 06:16:53 SA

Quang cảnh buổi làm việc

Dung lượng: 906,76kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất