Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Danh sách album ảnh


Chiều 8/6/2024: Thảo luận Tổ 13

Chiều 8/6/2024: Thảo luận Tổ 13

Xem thêm »


Sáng 8/6/2024: Thảo luận Tổ 12

Sáng 8/6/2024: Thảo luận Tổ 12

Xem thêm »


Sáng 8/6/2024: Thảo luận Tổ 14

Sáng 8/6/2024: Thảo luận Tổ 14

Xem thêm »


Sáng 8/6/2024: Thảo luận Tổ 13

Sáng 8/6/2024: Thảo luận Tổ 13

Xem thêm »


Chiều 31/5/2024: Thảo luận Tổ 8

Chiều 31/5/2024: Thảo luận Tổ 8

Xem thêm »


Chiều 31/5/2024: Thảo luận Tổ 14

Chiều 31/5/2024: Thảo luận Tổ 14

Xem thêm »


Chiều 25/5/2024: Thảo luận Tổ 14

Chiều 25/5/2024: Thảo luận Tổ 14

Xem thêm »


Chiều 25/5/2024: Thảo luận Tổ 13

Chiều 25/5/2024: Thảo luận Tổ 13

Xem thêm »


Chiều 25/5/2024: Thảo luận tổ 8

Chiều 25/5/2024: Thảo luận tổ 8

Xem thêm »


Chiều 24/5/2024: Thảo luận Tổ 8 (Điện Biên, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Định)

Chiều 24/5/2024: Thảo luận Tổ 8 (Điện Biên, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Định)

Xem thêm »


Chiều 24/5/2024: Thảo luận Tổ 5 (Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kiên Giang)

Chiều 24/5/2024: Thảo luận Tổ 5 (Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kiên Giang)

Xem thêm »


Chiều 24/5/2024: Thảo luận Tổ 14 (Đồng Tháp, Hải Dương, Khánh Hòa)

Chiều 24/5/2024: Thảo luận Tổ 14 (Đồng Tháp, Hải Dương, Khánh Hòa)

Xem thêm »


Chiều 24/5/2024: Thảo luận Tổ 13 (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hậu Giang, Đắk Lắk)

Chiều 24/5/2024: Thảo luận Tổ 13 (Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hậu Giang, Đắk Lắk)

Xem thêm »


Sáng 23/5/2024: Thảo luận Tổ 1

Sáng 23/5/2024: Thảo luận Tổ 1

Xem thêm »


Sáng 23/5/2024: Thảo luận Tổ 13

Sáng 23/5/2024: Thảo luận Tổ 13

Xem thêm »


Sáng 20/5/2024: Đoàn Đại biểu Quốc hội viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/5/2024: Đoàn Đại biểu Quốc hội viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất