Sáng 4/6/2024: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường


Tên album
Sáng 4/6/2024: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/06/2024 8:05:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Ngày tạo: 04/06/2024 08:42:41 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Ngày tạo: 04/06/2024 08:42:41 SA

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Ngày tạo: 04/06/2024 08:42:41 SA

Dung lượng: 852,12kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Ngày tạo: 04/06/2024 08:42:41 SA

Dung lượng: 974,95kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Ngày tạo: 04/06/2024 08:42:41 SA

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn

Dung lượng: 734,95kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Ngày tạo: 04/06/2024 08:42:41 SA

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn

Dung lượng: 855,91kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất