Sáng 17/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 17/11/2015 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/11/2015 9:54:15 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 03:58:00 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Huỳnh Nghĩa - TP Đà Nẵng chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 03:58:00 CH

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân - Tỉnh Khánh Hòa chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 03:58:00 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân - Tỉnh Khánh Hòa chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 03:58:00 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Văn Hiến - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 03:58:00 CH

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Văn Hiến - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chất vấn Bộ trưởng một số vấn đề. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/11/2015 03:58:00 CH

Dung lượng: 1,74MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất