Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn


Hoạt động của các Phó Chủ tịch Quốc hội


Phiên họp thứ 35 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hoạt động Đối ngoại của Quốc hội


Hoạt động của Văn phòng Quốc hội


Hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 34 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 32 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2024


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5


Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 30 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV


Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trong Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV)


Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV


Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6


Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 27 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023


Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9


Phiên họp thứ 26 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV


Phiên họp thứ 25 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV)


Phiên họp thứ 23 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023


Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 3


Phiên họp thứ 21 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV


Phiên họp bất thường ngày 30/12/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 18 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 17 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 16 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022


Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 2


Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022


Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp bất thường ngày 06/7/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 12 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 4 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 3 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 2 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV