Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội làm Lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ vừa được bổ nhiệm.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh vừa được miễn nhiệm.

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước vừa được miễm nhiệm.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Toàn cảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc hội bầu chủ tịch nước

Toàn cảnh phiên họp

Quốc hội bầu chủ tịch nước

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với trọng trách là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Kỳ họp thứ Mười Một, Quốc hội khóa XIV


Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV


Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV


Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân


Hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội


Hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Phiên họp của UBTVQH Khóa XIV


Hoạt động của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội


Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương


Các hoạt động khác