Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa XV

Quốc hội biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo

Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp

Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Quốc hội thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp

Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 - Quốc hội khóa XV

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Hai – năm 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ Hai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu và các nghệ sĩ tham gia Lễ trao giải

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Khai mạc Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị.

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV


Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ


Hoạt động của các Phó Chủ tịch Quốc hội


Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9


Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023


Hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Hoạt động Đối ngoại của Quốc hội


Hoạt động của Văn phòng Quốc hội


Hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trong Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV)


Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV


Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6


Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 27 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV


Phiên họp thứ 26 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 25 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV)


Phiên họp thứ 23 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023


Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách


Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV


Phiên họp bất thường ngày 30/12/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 18 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 17 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 16 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022


Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách


Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022


Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp bất thường ngày 06/7/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 12 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 4 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 3 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 2 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Quốc hội khóa XV