Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

Đoàn Chủ tịch tiến hành biểu quyết.

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị.

Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn.

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn.

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn.

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Quốc hội tiến hành nghi thức Lễ Chào cờ

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Quốc hội tiến hành nghi thức Lễ Chào cờ

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên khai mạc Kỳ họp

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Khai mạc Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV


Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ


Hoạt động của các Phó Chủ tịch Quốc hội


Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9


Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023


Hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Hoạt động Đối ngoại của Quốc hội


Hoạt động của Văn phòng Quốc hội


Hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6


Phiên họp thứ 27 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV


Phiên họp thứ 26 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 25 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV)


Phiên họp thứ 23 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023


Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV


Phiên họp bất thường ngày 30/12/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 18 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 17 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 16 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022


Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách


Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022


Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp bất thường ngày 06/7/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 12 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách


Phiên họp thứ 10 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 9 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 8 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 4 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 3 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 2 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Quốc hội khóa XV