Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Indonesia Mahyudin

Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo tại hội trường

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo tại hội trường

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo tại hội trường

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo tại hội trường

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung phiên thảo luận

Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên thệ

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Các đại biểu tham dự phiên họp

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV


Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn


Phiên họp thứ 34 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hoạt động của các Phó Chủ tịch Quốc hội


Hoạt động Đối ngoại của Quốc hội


Hoạt động của Văn phòng Quốc hội


Hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội


Phiên họp thứ 33 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 32 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2024


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5


Phiên họp thứ 31 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 30 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trong Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV)


Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 29 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV


Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 6


Phiên họp thứ 28 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 27 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023


Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9


Phiên họp thứ 26 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV


Phiên họp thứ 25 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 24 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV)


Phiên họp thứ 23 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023


Phiên họp thứ 22 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 3


Phiên họp thứ 21 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 20 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV