Bế mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày tờ trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày các báo cáo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp.

Khai mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Khai mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Khai mạc phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo, làm rõ một số vấn đề tại phiên họp.

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo.

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo.

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo.

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội thảo luận trực tuyến về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội thảo luận trực tuyến về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre phát biểu thảo luận từ điểm cầu hội trường Diên Hồng

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu thảo luận từ điểm cầu hội trường Diên Hồng

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu thảo luận từ điểm cầu hội trường Diên Hồng.

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Vũ Tiến Lộc - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu thảo luận từ điểm cầu hội trường Diên Hồng.

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên họp thứ 7 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 6 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 5 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ


Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 4 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 3 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Phiên họp thứ 2 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV