Sáng 24/6/2023: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


Tên album
Sáng 24/6/2023: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/06/2023 1:07:38 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 24/06/2023 01:10:15 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 976,76kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 24/06/2023 01:10:15 CH

Quang cảnh phiên họp q

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 24/06/2023 01:10:15 CH

Đại biểu Đỗ Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Dung lượng: 627,97kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 24/06/2023 01:10:15 CH

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình phát biểu.

Dung lượng: 685,38kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 24/06/2023 01:10:15 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương phát biểu.

Dung lượng: 677,86kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày tạo: 24/06/2023 01:10:15 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu.

Dung lượng: 576,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất