Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Danh sách album ảnh


Sáng 13/11/2021: Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng,tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Xem thêm »


Chiều 12/11/2021: Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xem thêm »


Chiều ngày 08/11/2021: Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024

Xem thêm »


Sáng ngày 08/11/2021: Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024

Xem thêm »


Chiều 27/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020. Việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 02 năm 2019-2020.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất