Sáng 26/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.


Tên album
Sáng 26/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/10/2021 8:32:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Ngày tạo: 26/10/2021 08:43:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Ngày tạo: 26/10/2021 08:43:52 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 575,51kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Ngày tạo: 26/10/2021 08:43:52 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 647,02kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Ngày tạo: 26/10/2021 08:43:52 SA

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên, thảo luận tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 638,18kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Ngày tạo: 26/10/2021 08:43:52 SA

Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Ngày tạo: 26/10/2021 08:43:52 SA

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất