Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.


Tên album
Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/05/2016 8:47:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký QH,chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2016 11:21:19 SA

Dung lượng: 1,83MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2016 11:21:19 SA

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2016 11:21:19 SA

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2016 11:21:19 SA

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2016 11:21:19 SA

Dung lượng: 2,79MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phóng viên,báo chí.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2016 11:21:19 SA

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất