Chiều 21/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 21/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/10/2021 2:21:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:23:12 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.014,43kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:24:17 CH

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Dung lượng: 1,72MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:24:17 CH

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 03:10:32 CH

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 959,24kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 03:10:32 CH

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Dung lượng: 637,60kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 03:10:32 CH

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Dung lượng: 979,79kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất