Chiều 27/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 27/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về: Tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020. Việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 02 năm 2019-2020.
Ngày tạo
27/10/2021 2:51:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/10/2021 02:58:12 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/10/2021 02:58:12 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 1,32MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/10/2021 02:58:12 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Chiều 27/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/10/2021 03:02:12 CH

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Dung lượng: 983,23kB

Tải ảnh gốc

Chiều 27/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/10/2021 03:02:12 CH

Đại biểu Đặng Bích Ngọc- Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hòa Bình

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Chiều 27/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 27/10/2021 03:02:12 CH

Đại biểu Hoàng Ngọc Định - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hà Giang

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất