Sáng 09/11/2021: Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 09/11/2021: Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2021 12:22:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 12:38:08 CH

Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 12:38:08 CH

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 12:38:08 CH

Đại biểu Đặng Ngọc Huy - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 12:38:08 CH

Đại biểu Đỗ Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 12:38:08 CH

Đại biểu Dương Văn Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường sáng ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 12:38:08 CH

Đại biểu Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất