Sáng 13/11/2021: Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết


Tên album
Sáng 13/11/2021: Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết
Nội dung mô tả
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng,tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.
Ngày tạo
13/11/2021 8:44:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết

Ngày tạo: 13/11/2021 08:46:55 SA

Quang cảnh phiên biểu quyết

Dung lượng: 1.006,11kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết

Ngày tạo: 13/11/2021 08:46:55 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Dung lượng: 602,59kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết

Ngày tạo: 13/11/2021 08:48:05 SA

Quang cảnh phiên biểu quyết

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết

Ngày tạo: 13/11/2021 08:48:05 SA

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Dung lượng: 909,65kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết

Ngày tạo: 13/11/2021 08:55:34 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Dung lượng: 630,25kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết

Ngày tạo: 13/11/2021 08:55:34 SA

Quang cảnh phiên biểu quyết

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất