Chiều 26/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.


Tên album
Chiều 26/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/10/2021 2:35:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 26/10/2021 02:37:30 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 639,92kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 26/10/2021 02:37:30 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 891,77kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 26/10/2021 02:37:30 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 920,38kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 26/10/2021 02:43:22 CH

Đại biểu Dương Bình Phú - Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, tranh luận trực tuyến tại điểm cầu Phú Yên

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 26/10/2021 02:43:22 CH

Đại biểu Dương Văn Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam

Dung lượng: 1.022,96kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 26/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày tạo: 26/10/2021 02:43:22 CH

Đại biểu Nguyễn Công Hoàng - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, tranh luận trực tuyến tại điểm cầu Thái Nguyên

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất