Sáng ngày 12/11/2021:Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.


Tên album
Sáng ngày 12/11/2021:Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2021 10:04:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngày tạo: 12/11/2021 10:07:20 SA

Quang cảnh phiên chất vấn

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngày tạo: 12/11/2021 10:07:20 SA

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 647,75kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngày tạo: 12/11/2021 10:07:20 SA

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 653,86kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngày tạo: 12/11/2021 10:52:41 SA

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 625,62kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngày tạo: 12/11/2021 10:52:41 SA

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 535,21kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ngày tạo: 12/11/2021 10:52:41 SA

Đại biểu Nguyễn Văn Thân – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đặt câu hỏi chất vấn.

Dung lượng: 620,75kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất