Sáng 10/11/2021: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 10/11/2021: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/11/2021 12:25:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 12:40:21 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 12:40:21 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 12:40:21 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 12:40:21 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 12:40:21 CH

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 583,92kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 12:40:21 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 665,92kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất