Chiều 30/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).


Tên album
Chiều 30/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/10/2021 2:30:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Ngày tạo: 30/10/2021 02:32:02 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 956,48kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Ngày tạo: 30/10/2021 02:32:02 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Ngày tạo: 30/10/2021 02:32:02 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Ngày tạo: 30/10/2021 02:34:56 CH

Các Đại biểu tham dự phiên họp tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Ngày tạo: 30/10/2021 02:34:56 CH

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định, thảo luận tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Ngày tạo: 30/10/2021 02:34:56 CH

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, thảo luận tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 939,39kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất