Sáng 27/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế


Tên album
Sáng 27/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/10/2021 8:58:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 27/10/2021 09:03:35 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 690,34kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 27/10/2021 09:03:35 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 551,98kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 27/10/2021 09:03:35 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 27/10/2021 09:03:35 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 642,38kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 27/10/2021 09:03:35 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 27/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Ngày tạo: 27/10/2021 09:03:35 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất