Sáng 25/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 25/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 25/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 25/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2021 9:11:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 25/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 09:24:12 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 25/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 09:24:12 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 813,23kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 25/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 09:50:48 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 25/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 09:24:12 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 995,66kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 25/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 09:24:12 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 757,98kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 25/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 09:24:12 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 716,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất