Sáng 22/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 22/10, về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 22/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 22/10, về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2021 11:02:03 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 22/10, về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 11:04:00 SA

Toàn cảnh tổ 5

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 22/10, về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 11:06:51 SA

Đại biểu Đặng Xuân Phương - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 22/10, về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 11:06:51 SA

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 22/10, về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 11:06:51 SA

Đại biểu Trần Hồng Nguyên - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 22/10, về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 11:06:51 SA

Các Đại biểu tham dự phiên họp tổ 5

Dung lượng: 2,25MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 22/10, về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 11:06:51 SA

Các Đại biểu tham dự phiên họp tổ 5

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất