Chiều 29/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 29/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/10/2021 2:30:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/10/2021 07:02:57 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/10/2021 07:02:57 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/10/2021 07:02:57 CH

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/10/2021 02:34:11 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Dung lượng: 1.001,46kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/10/2021 02:34:11 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Dung lượng: 1.014,87kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/10/2021 02:34:11 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Dung lượng: 965,23kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất