Chiều 10/11/2021: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 10/11/2021: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/11/2021 6:32:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 06:33:39 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 565,29kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 06:39:46 CH

BMH_5171

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 06:39:46 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 06:39:46 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Dung lượng: 873,64kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 06:39:46 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 419,22kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/11/2021 06:39:46 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Dung lượng: 716,64kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất