Sáng ngày 12/11/2021: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.


Tên album
Sáng ngày 12/11/2021: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/11/2021 8:25:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Ngày tạo: 12/11/2021 08:31:40 SA

Quang cảnh phiên chất vấn

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Ngày tạo: 12/11/2021 08:31:40 SA

Các Đại biểu tham dự phiên chất vấn

Dung lượng: 1.010,79kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Ngày tạo: 12/11/2021 08:31:40 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn

Dung lượng: 637,28kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Ngày tạo: 12/11/2021 08:31:40 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Dung lượng: 673,02kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Ngày tạo: 12/11/2021 08:31:40 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Dung lượng: 724,22kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Ngày tạo: 12/11/2021 08:31:40 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Dung lượng: 610,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất