Chiều 25/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 25/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê


Tên album
Chiều 25/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 25/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2021 3:05:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 25/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Ngày tạo: 25/10/2021 03:09:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 640,69kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 25/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Ngày tạo: 25/10/2021 03:09:59 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 884,50kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 25/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Ngày tạo: 25/10/2021 03:09:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 586,76kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 25/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Ngày tạo: 25/10/2021 03:16:57 CH

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, thảo luận tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 711,51kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 25/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Ngày tạo: 25/10/2021 03:16:57 CH

Đại biểu Dương Văn Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 25/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Ngày tạo: 25/10/2021 03:16:57 CH

Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hà Giang

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất