Chiều 28/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).


Tên album
Chiều 28/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/10/2021 3:12:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 03:13:48 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 933,37kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 03:13:48 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 989,57kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 03:13:48 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 03:19:31 CH

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Đắk Nông

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 03:19:31 CH

Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 03:19:31 CH

Đại biểu Đinh Thị Phương Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, thảo luận tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất