Chiều 22/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 22/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2021 2:17:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 02:20:14 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 812,85kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 02:22:37 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 835,91kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 02:22:37 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 02:22:37 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 998,25kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 02:22:37 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 02:22:37 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất