Sáng 22/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 22/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2021 8:21:15 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 09:09:14 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 865,17kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 09:09:14 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 832,29kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 08:22:38 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 1.018,75kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 08:24:06 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 08:24:06 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 08:29:23 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất