Sáng 25/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 25/10,thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 25/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 25/10,thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2021 11:45:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 25/10,thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 11:46:26 SA

Quang cảnh phiên họp tổ 10

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 25/10,thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 11:49:55 SA

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,88MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 25/10,thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 11:49:55 SA

Đại biểu Nguyễn Phi Thường - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 25/10,thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 01:43:51 CH

Đại biểu Vũ Tiến Lộc - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,99MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 25/10,thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 11:49:55 SA

Đại biểu Phạm Đức Ấn - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,81MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 25/10,thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/10/2021 11:56:55 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng - đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất