Sáng 28/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).


Tên album
Sáng 28/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/10/2021 9:11:05 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 09:13:34 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 09:13:34 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp.

Dung lượng: 933,37kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 09:13:34 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 09:16:54 SA

Đại biểu Dương Minh Ánh - Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội, thảo luận tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 09:16:54 SA

Đại biểu Đào Chí Nghĩa - Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Thành phố Cần Thơ

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 28/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ngày tạo: 28/10/2021 09:16:54 SA

Đại biểu Lưu Bá Mạc - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Dung lượng: 1.021,05kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất