Sáng 23/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 23/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2021 11:20:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 23/10 về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 11:33:57 SA

Quang cảnh phiên họp tổ 3

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 23/10 về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 11:33:57 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng - đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 23/10 về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 11:33:57 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng - đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 23/10 về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 11:33:57 SA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 23/10 về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 11:33:57 SA

Đại biểu Đinh Công Sỹ - Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 23/10 về: Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 11:33:57 SA

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất