Sáng 21/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 21/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/10/2021 2:04:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:07:02 CH

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 462,34kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:18:20 CH

Đại biểu Lê Minh Nam - Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:18:20 CH

Toàn cảnh tổ 6

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:18:20 CH

Đại biểu Ngô Trung Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:18:20 CH

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 886,72kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội sáng ngày 21/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/10/2021 02:18:20 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 1,88MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất