Chiều 22/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 22/10/2021: Phiên họp tổ của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2021 6:33:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp tổ của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 06:33:26 CH

Quang cảnh phiên họp tổ 2

Dung lượng: 720,30kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 06:35:01 CH

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - đại biểu Quốc hội Vĩnh Long, phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 538,38kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 06:35:01 CH

Đại biểu Đinh Ngọc Quý - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 698,24kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 06:35:01 CH

Đại biểu Đinh Ngọc Quý - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu tại phiên họp.

Dung lượng: 731,69kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 06:35:01 CH

Đại biểu Lại Xuân Môn - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 579,00kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp tổ của Quốc hội chiều ngày 22/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 22/10/2021 06:35:01 CH

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, thảo luận tại phiên họp.

Dung lượng: 597,94kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất