Chiều 12/11/2021: Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật


Tên album
Chiều 12/11/2021: Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật
Nội dung mô tả
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Ngày tạo
12/11/2021 4:00:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật

Ngày tạo: 12/11/2021 04:11:21 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung biểu quyết 1

Dung lượng: 601,13kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật

Ngày tạo: 12/11/2021 04:06:45 CH

Quang cảnh phiên biểu quyết

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật

Ngày tạo: 12/11/2021 04:06:45 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Dung lượng: 605,77kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật

Ngày tạo: 12/11/2021 04:06:45 CH

Các Đại biểu tham gia biểu quyết

Dung lượng: 882,39kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật

Ngày tạo: 12/11/2021 04:06:45 CH

Các Đại biểu tham gia biểu quyết

Dung lượng: 744,82kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thông qua một số Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật, Bộ luật

Ngày tạo: 12/11/2021 04:11:21 CH

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Dung lượng: 813,27kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất