Sáng 30/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.


Tên album
Sáng 30/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/10/2021 8:44:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 30/10/2021 08:45:48 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 30/10/2021 08:45:48 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1.021,90kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 30/10/2021 08:45:48 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 30/10/2021 08:45:48 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 30/10/2021 08:50:07 SA

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 30/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Ngày tạo: 30/10/2021 08:50:07 SA

Các Đại biểu tham dự kỳ họp tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất