Chiều ngày 08/11/2021: Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều ngày 08/11/2021: Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
Ngày tạo
08/11/2021 2:39:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 08/11/2021 02:40:27 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 3,09MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 08/11/2021 02:40:27 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 3,11MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 08/11/2021 02:40:27 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 3,20MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 08/11/2021 02:40:27 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 08/11/2021 02:40:27 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 3,18MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 08/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 08/11/2021 02:40:27 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 3,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất