Chiều 09/11/2021: Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 09/11/2021: Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2021 5:36:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 05:41:01 CH

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

Dung lượng: 1,78MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 05:41:01 CH

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 05:41:01 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

Dung lượng: 2,05MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 05:41:01 CH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

Dung lượng: 1,82MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 05:41:01 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 09/11, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 09/11/2021 05:41:01 CH

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng.

Dung lượng: 2,78MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất