Sáng 23/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 23/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2021 8:32:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 08:43:18 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 719,68kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 08:43:18 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 780,45kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 08:33:42 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 08:34:56 SA

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Dung lượng: 618,92kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 08:34:56 SA

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Dung lượng: 768,96kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 08:34:56 SA

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất