Sáng 24/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 24/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 24/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 24/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/10/2021 10:22:41 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 24/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/10/2021 10:29:33 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 877,53kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 24/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/10/2021 10:29:33 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 857,65kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 24/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/10/2021 10:29:33 SA

Quang Cảnh phiên họp tại hội trường Diên Hồng

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 24/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/10/2021 10:29:33 SA

Đại biểu Hoàng Thị Đôi - Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Sơn La

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 24/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/10/2021 10:29:33 SA

Đại biểu Lã Thanh Tân - Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 24/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 24/10/2021 10:29:33 SA

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất