Sáng 29/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).


Tên album
Sáng 29/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/10/2021 9:02:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Ngày tạo: 29/10/2021 09:06:14 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 991,55kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Ngày tạo: 29/10/2021 09:06:14 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 960,80kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Ngày tạo: 29/10/2021 09:06:14 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 972,13kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Ngày tạo: 29/10/2021 09:06:14 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Ngày tạo: 29/10/2021 09:06:14 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội sáng ngày 29/10 - Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Ngày tạo: 29/10/2021 09:12:00 SA

Đại biểu Bùi Sỹ Hoàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương

Dung lượng: 1,31MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất