Chiều 23/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 23/10/2021: Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2021 2:26:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 02:28:26 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 814,26kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 02:28:26 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 889,58kB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 02:30:59 CH

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 02:30:59 CH

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 02:30:59 CH

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021

Dung lượng: 1,80MB

Tải ảnh gốc

Phiên họp trực tuyến của Quốc hội chiều ngày 23/10, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 23/10/2021 02:30:59 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất