Chiều 24/6/2023: Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 24/6/2023: Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/06/2023 11:39:39 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:44:45 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Dung lượng: 1,30MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:44:45 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:44:45 SA

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:44:45 SA

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:44:45 SA

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 25/06/2023 11:44:45 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất