Chiều 8/5/2023: Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba


Tên album
Chiều 8/5/2023: Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba
Nội dung mô tả
Chiều 08/5, tại Nhà Quốc hội, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba.
Ngày tạo
08/05/2023 11:17:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba

Ngày tạo: 08/05/2023 11:22:43 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba

Ngày tạo: 08/05/2023 11:22:43 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà

Dung lượng: 1.012,94kB

Tải ảnh gốc

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba

Ngày tạo: 08/05/2023 11:22:43 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba

Ngày tạo: 08/05/2023 11:22:43 CH

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba

Ngày tạo: 08/05/2023 11:22:43 CH

Vụ trưởng Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) Hoàng Thị Lan Nhung

Dung lượng: 965,91kB

Tải ảnh gốc

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) tổ chức Phiên họp lần thứ ba

Ngày tạo: 08/05/2023 11:22:43 CH

Các đại biểu tại phiên họp

Dung lượng: 885,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất