Chiều 5/5/2023: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro


Tên album
Chiều 5/5/2023: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro
Nội dung mô tả
Chiều 05/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro.
Ngày tạo
05/05/2023 9:00:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 06/05/2023 04:04:18 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai cùng Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 05/05/2023 09:08:03 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai cùng các đại biểu bên lề cuộc tiếp

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 05/05/2023 09:08:03 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai cùng các đại biểu bên lề cuộc tiếp

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 05/05/2023 09:08:03 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai cùng các đại biểu bên lề cuộc tiếp

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 05/05/2023 09:08:03 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai chào đón Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Ngày tạo: 06/05/2023 04:04:18 CH

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai và các đại biểu chào đón Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất