Chiều 07/01/2023: Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202, và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15


Tên album
Chiều 07/01/2023: Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202, và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/01/2023 10:51:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202, và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15

Ngày tạo: 12/01/2023 09:36:18 SA

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Dung lượng: 975,88kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202, và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15

Ngày tạo: 12/01/2023 09:36:18 SA

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Dung lượng: 915,70kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202, và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15

Ngày tạo: 12/01/2023 09:36:18 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202, và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15

Ngày tạo: 12/01/2023 09:36:18 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202, và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15

Ngày tạo: 12/01/2023 09:36:18 SA

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu.

Dung lượng: 361,04kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/202, và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15

Ngày tạo: 12/01/2023 09:36:18 SA

Đại biểu Khang Thị Mào - Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái phát biểu.

Dung lượng: 477,50kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất