Chiều 15/11/2022: Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 15/11/2022: Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2022 7:23:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/11/2022 07:31:33 SA

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp

Dung lượng: 772,23kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/11/2022 10:11:39 SA

Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh

Dung lượng: 848,14kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/11/2022 10:11:39 SA

Đoàn ĐBQH Tp.Cần Thơ nhấn nút biểu quyết

Dung lượng: 1.013,60kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/11/2022 10:11:39 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang nhấn nút biểu quyết

Dung lượng: 850,49kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/11/2022 10:11:39 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận

Dung lượng: 882,70kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 16/11/2022 10:11:39 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Dung lượng: 815,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất