Sáng 29/6/2024: Họp báo Công bố kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 29/6/2024: Họp báo Công bố kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Sáng 29/6/2024: Họp báo Công bố kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Ngày tạo
29/06/2024 11:41:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 29/6/2024: Họp báo Công bố kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/06/2024 11:42:14 SA

Sáng 29/6/2024: Họp báo Công bố kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dung lượng: 983,83kB

Tải ảnh gốc

Sáng 29/6/2024: Họp báo Công bố kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/06/2024 11:44:27 SA

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn

Dung lượng: 764,75kB

Tải ảnh gốc

DSC_2851

Ngày tạo: 29/06/2024 11:44:27 SA

Dung lượng: 798,18kB

Tải ảnh gốc

DSC_2863

Ngày tạo: 29/06/2024 11:44:27 SA

Dung lượng: 638,34kB

Tải ảnh gốc

DSC_2865

Ngày tạo: 29/06/2024 11:44:27 SA

Dung lượng: 788,21kB

Tải ảnh gốc

DSC_2876

Ngày tạo: 29/06/2024 11:44:27 SA

Dung lượng: 699,60kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất