Sáng 29/11/2023: Họp báo công bố kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 29/11/2023: Họp báo công bố kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/11/2023 12:00:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Họp báo công bố kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 529,20kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 353,83kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 513,86kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 929,00kB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Họp báo công bố kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 30/11/2023 12:00:00 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất